Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εξοπλισμός / Υποδομές

Η «ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» είναι εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και φροντίζει γιατην λειτουργία σύγχρονων υποδομών στο γραφειακό της χώρο.
Τα  σημαντικότερα στοιχεία εξοπλισμού και υποδομών είναι:

Δενδρομετρητικός Εξοπλισμός

 • Κλισίμετρα
 • Παχύμετρα
 • Ρελασκόπια
 • Δενδροϋψόμετρα (ψηφιακά/αναλογικά)

Τοπογραφικός Εξοπλισμός

 • GPS (RTK, μονόσυχνο και χειρός)
 • Drones
 • Total Station

Οχήματα

 • Η εταιρία διαθέτει πέντε (5) οχήματα εκτός δρόμου (4×4).

Εξοπλισμός Παρακολούθησης

 • Κάμερες καταγραφής κίνησης
 • Κάμερες νυχτερινής λήψης
 • Κάμερες καταγραφής ειδών πανίδας
 • Συσκευές ανίχνευσης και καταγραφής συχνοτήτων εκπομπής χειρόπτερων ειδών
 • Κιάλια

Γραφειακές Υποδομές

 • Δίκτυο Η/Υ, εφοδιασμένο με τα κατάλληλα, εξειδικευμένα λογισμικά
 • Fiber Optic High Speed Internet Connection στο σύνολο των γραφειακών εγκαταστάσεων
 • Local Area Network (LAN) σε όλο το γραφείο
 • Server room
 • Cloud Services
 • Digital Phone Center

Εξοπλισμός Έκδοσης & Βιβλιοδεσίας Μελετών

 • Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο έκδοσης και βιβλιοδεσίας
 • Επαγγελματικό εκτυπωτικό εξοπλισμό (έγχρωμο  φωτοτυπικό μηχάνημα Α3)
 • Scanner
 • Plotter

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η «ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» σεβόμενη τις ανάγκες των συνεργατών της, των πελατών της και το έργο των στελεχών της και έχοντας ως στόχο την αριστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων έχει υλοποιήσει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015.

Στόχος της υλοποίησης του συστήματος είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας της εταιρίας μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος τυποποίησης, ελέγχου και διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών της εταιρίας.