Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πελάτες / Συνεργάτες

Ο επαγγελματισμός, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα τα οποία αποτελούν ορόσημο τηςδουλειάς της «ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» της επιτρέπουν να μπορεί να συνεργάζεται με υπεύθυνους και αναγνωρισμένους φορείς, εταιρίες και ιδιώτες οι οποίοι αναζητούν αξιόπιστες, τεκμηριωμένες και άρτιες υπηρεσίες στον τομέα των Δασοτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών,των Δασικών Χαρτών, των υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και στην Έρευνα και την Καινοτομία.

Για αυτό το λόγο πελάτες και συνεργάτες μας είναι φορείς του Δημοσίου (ΥΠΕΝ,Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΔΔ. Δασών, Δασαρχεία), Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ), καθώς και Ιδιωτικοί φορείς.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ | Εταιρεία Μελετών ΙΚΕ με το δίκτυο μόνιμων συνεργατών της συμμετέχει σε μελέτες και παρέχει υπηρεσίες σε όλη τη χώρα και ως κάτοχος το υψηλότερης τάξης μελετητικού πτυχίου στις Δασικές μελέτες (κατηγορία 24Ε) είναι επιλέξιμη για την ανάληψη Δασικών μελετών από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, χωρίς όριο προϋπολογισμού.

Πελάτες  και  συνεργάτες  μας  είναι  φορείς  του  Δημοσίου  (ΥΠΕΝ,  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΔΔ. Δασών, Δασαρχεία), Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου  (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ), καθώς και Ιδιωτικοί φορείς.