Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η εταιρεία

Η ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ιδρύθηκε το 2020 από τους Δασολόγους – Περιβαλλοντολόγους μελετητές Θ. Λάγκα, Α. Οικονόμου και Δ. Ζάγκα ως μετεξέλιξη της μακρόχρονης συνεργασίας των μελετητικών τους γραφείων τα οποία δραστηριοποιούνταν στον χώρο των μελετών φυσικού περιβάλλοντος από το 2005.

Η Όλυμπος είναι μέλος του Μητρώου μελετητών και Εταιρειών μελετών του Υπ. Υποδομών και διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Δασικές μελέτες (κατ. 24)
 • Περιβαλλοντικές μελέτες (κατ. 27)
 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατ. 13)
 • Μελέτες Τοπογραφίας (κατ. 16)
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (κατ. 6)
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 7)
 • Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (κατ. 1)
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες (κατ. 2)
 • Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας (κατ. 5)
 • Μελέτες Λιμενικών Έργων (κατ. 11)
 • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές Μελέτες (κατ. 10)
 • Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατ. 21)

Η πολιτική ποιότητας της ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Παροχή άριστων μελετητικών και ερευνητικών υπηρεσιών στην αγορά, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της.
 • Υψηλή επιχειρηματική ηθική. Φιλική, ανοιχτή, σαφής επικοινωνία, βασισμένη στον
  αμοιβαίο σεβασμό και επικεντρωμένη στην προσπάθεια για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η σχέση μας με το προσωπικό και τους πελάτες μας είναι πάνω από όλα ανθρώπινη με επίγνωση ότι και την επόμενη ημέρα θα είμαστε μαζί.
 • Δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι ιδανικές συνθήκες εργασίας αλλά και η συνύπαρξη με τους συνεργάτες έχει σημαντική θέση.
 • Σεβασμός στις απόψεις και τις ιδέες των άλλων. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με βάση τονεπαγγελματισμό, την ακεραιότητα και τα σωστά επιχειρήματα.
 • Ενθάρρυνση των εργαζομένων στην ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Συνεχής ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών, πάντα εστιασμένες στην αγορά.
 • Προσεκτική χρήση των πόρων μας μέσω της επιλογής κατάλληλων, αξιόπιστων, βιώσιμων υλικών και μέσων για την εταιρία.

Τομείς δραστηριοποίησης