Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη και τη διαχείριση φυσικών πόρων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη Διαχείριση Δασών και δασικών εκτάσεων τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά δάση, εκπονώντας:

  • Διαχειριστικές μελέτες Δασών
  • Δασικούς Χάρτες
  • Εκτίμηση Αξίας Δασών
  • Αναπτυξιακές Μελέτες Δασών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (GIS)

Τα στελέχη μας εξειδικεύονται στην επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής εικρίνειας και την δόμηση αλγόριθμων για την ταξινόμησή τους σε περιβάλλον GIS. Επιπλέουν η ΟΛΥΜΠΟΣ έχει αναπτύξει πλήθος WEB-GIS για την οργάνωση της διαχείρισης του Φυσικού περιβάλλοντος.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η ΟΛΥΜΠΟΣ και τα στελέχη της υλοποιούν συνεχώς νέες μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, αλσών κλπ με γνώμονα τη λειτουργικότητα και τη ομαλή σύνδεση του φυσικού με το τεχνητό περιβάλλον.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών, κτηνοτροφικών μελετών και μελετών βελτίωσης βοσκοτόπων, ενώ επιπλέον τα στελέχη μας έχουν εργαστεί σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τον κλάδο της κτηνοτροφίας.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Τα στελέχη της ΟΛΥΜΠΟΣ διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην στερεοσκοπική φωτοερμηνεία δασών και δασικών εκτάσεων με τη χρήση αεροφωτογραφιών καθώς επίσης και στην επεξεργασίας υψηλής ανάλυσης εικόνων με τη χρήση λογισμικού GIS ανοιχτού κώδικα.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Β’ στην κατηγορία 27 και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για σημαντικά τεχνικά έργα στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε.

Υπευθυνότητα στην επιστημονικά άρτια εκπόνηση μελετών Ειδικών Οικολογικής Αξιολόγησης, Ορνιθολογικών Μελετών, Μελετών Πανίδας κλπ για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης

σε υποθέσεις που άπτονται της περιβαλλοντικής/δασικής νομοθεσίας καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση μεγάλων ακινήτων.